Netherlands: FEC Jaarplan 2012 – 2014

704

The report and the press release is in Dutch (translated link provided):

Vandaag is het jaarplan 2012-2014 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) op de website gepubliceerd. In het jaarplan geeft het FEC aan waar het zich de komende jaren op richt, met het accent op het jaar 2012.

Het voorkomen van witwassen staat nog steeds hoog op de agenda. In 2011 is het National Threat Assessment Witwassen (NTA) uitgevoerd. In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de vervolgactiviteiten. Daarnaast zal een methodiek worden ontwikkeld waarmee het NTA Witwassen periodiek kan worden herhaald of wellicht zelfs continu kan plaatsvinden.

Ook worden signalen adequaat opgepakt uit het nog voortlopende onderzoek dat de Belastingdienst doet naar vastgoedfraude in de pensioensector. Voor de pensioensector zal een rapportage worden opgesteld met handvatten ter voorkoming van betrokkenheid bij vastgoedfraude.

Blijvende aandacht is er voor de onderwerpen hypotheekfraude, terrorismefinanciering, identiteitsfraude, beleggingsfraude en cybercrime door expertmeetings te organiseren waarin kennis en kunde wordt uitgewisseld tussen de FEC-partners en extern betrokkenen.
Direct link to the report: here

Link to the press release: here

You can use Google translate to get an idea with the English version. Please note, there is no guarantee that the translated information is correct.

Translated link: here